Κατάργηση Υποχρεωτικής αναδάσωσης

Χορηγείται προθεσμία μέχρι 28/1/2017 για την υποβολή αιτήματος με κατάθεση πλήρους φακέλου για την ανανέωση των ΑΕΠΟ για τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Σχιστολιθικών πλακών για την παράταση έως 31/12/2017, των αδειών που έχουν υπερβεί την ανώτατη από το…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα  αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Συνδέεται και εξαρτάται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες είναι δύσκολο να ισορροπήσουν μεταξύ τους. Για το…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Η έννοια του ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας κάθε επαγγελματίας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με μια πληθώρα προκλήσεων στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τη κερδοφορία της επιχείρησής του. Σύμφωνα με μελέτη της Atradius (Atradius, 2016) τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν…