Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Η έννοια του ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του νόμου 5638/1932, ως κατάθεση σε κοινό λογαριασμό (joint account, compte joint, Oder-Konto), ορίζεται η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοιχτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού, που περιέχει τον όρο…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρία εκπροσώπησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατοίκους της Άνδρου και ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης σε δασική έκταση, οι οποίες αφορούσαν τη ίδρυση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και μονάδας επεξεργασίας αυτών….

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Και όσοι οφείλουν στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, μπορούν πλέον να υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη

Mε το νόμο 4336/2015 επήλθαν εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο 3869/2010 ή αλλιώς ευρύτερα γνωστός ως Νόμος Κατσέλη. Η έναρξη ισχύος των αλλαγών τοποθετείται από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της Παρ. Β’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 από…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Η ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  υποστηρίζει και ενισχύει  τη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση

Με οικονομική ενίσχυση αλλά και παροχή αμισθί νομικών συμβουλών η εταιρία υποστηρίζει τη δράση και το έργο της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση. Η ΜΕΤΑδραση ιδρύθηκε με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη της διαχείρησης των μεταναστευτικών ρευμάτων, με τρόπο που να διασφαλίζεται ο σεβασμός…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | H ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στηρίζει τη δράση του SAFE WATER SPORTS

Την ετήσια δωρεά της η εταιρία προσέφερε στo μη κεδροσκοπικό σωματείο SAFE WATER SPORTS με σκοπό την ενίσχυση της δράσης του. Επιπλέον η εταιρία προσφέρει αμισθί τις νομικές υπηρεσίες της προς το σωματείο. To SWS ιδρυθηκε με σκοπό την ενημέρωση…