Εξωδικαστικος μηχανισμος ρύθμισης οφειλών

Σε λιγότερο από ένα μήνα αρχίζει η εφαρμογή του Νόμου 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα* και νομικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα…

παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων

Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων Ολ.ΣτΕ 1738/2017 Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1783/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από παραπομπή τμήματος, καθώς είχαν τεθεί θέματα αντισυνταγματικότητας  των σχετικών διατάξεων, με τις οποίες παρατείνετο η…

Νόμιμη η δικαστική χρήση από εργοδότη των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στον σκληρό δίσκο υπολογιστών της εταιρείας, οι οποίοι είχαν τεθεί στη διάθεση  εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών της, μετά την παραίτησή τους και την ανάληψη καθηκόντων σε…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Και όσοι οφείλουν στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, μπορούν πλέον να υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη

Με τους νόμους 4329/2015 και 4335/2015, επιλύθηκε το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου. O πρώτος νόμος εισήγαγε την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής από τα διοικητικά δικαστήρια, όσον αφορά απαιτήσεις, που προέρχονται από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2

Συνεργαζόμαστε με την πρώτη διεθνώς εταιρεία ασφάλισης Πιστώσεων, εκπροσωπώντας την σε διεκδικήσεις ασφαλισμένων απαιτήσεων. Πρόσφατα επιτύχαμε τη διεκδίκηση,  για λογαριασμό ασφαλισμένης εταιρείας της – πελάτη μας, του ποσού των 23.000€ , το οποίο αντιστοιχούσε σε απαίτηση που είχε η ως…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Ακύρωση Απόφασης Κήρυξης Αναδάσωσης στο Νομό Καβάλας

Με την υπ’ αριθ. 2887/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ακυρωτικό), ακυρώθηκε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, επειδή για μέρος της έκτασης είχε προηγηθεί έκδοσης απόφασης…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου | Η έννοια του ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του νόμου 5638/1932, ως κατάθεση σε κοινό λογαριασμό (joint account, compte joint, Oder-Konto), ορίζεται η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοιχτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού, που περιέχει τον όρο…

Δικηγορική Εταιρία Φράγκου ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρία εκπροσώπησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατοίκους της Άνδρου και ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης σε δασική έκταση, οι οποίες αφορούσαν τη ίδρυση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και μονάδας επεξεργασίας αυτών….

logo-footer