NewsLetter – Δικηγορική Εταιρία Φράγκου https://www.fragou-lawfirm.eu Δικηγορικό Γραφείο Thu, 04 Jul 2019 10:26:31 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.7 Άρθρο 42 του Ν 4409/2016 https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%bd4409-2016/ Tue, 20 Sep 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b5%cf%80%ce%bf-2/ Άρθρο 42 του Ν 4409/2016 Με την παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν 4409/2016 δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των Περιφερειών των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων,...

The post Άρθρο 42 του Ν 4409/2016 appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Άρθρο 42 του Ν 4409/2016

Με την παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν 4409/2016 δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των Περιφερειών των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης, να εκμεταλλεύονται λατομεία αδρανών υλικών μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών χωρίς να έχει προηγηθεί μίσθωση, μέχρις ότου να επιλυθεί το ιδιοκτησιακό μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση: να έχει κατατεθεί αναγνωριστική αγωγή ή αίτημα διοικητική αναγνώρισης του φερόμενου ιδιοκτήτη.
Συγκεκριμένα ορίζεται:

Το αίτημα χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης

του άρθρου 4 του Ν. 669/1977 (Α` 241) και του άρθρου 9 του Ν. 1428/1984 (Α` 43) στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (Α` 289)*, όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α` 303)**, κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή αίτημα διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του φερόμενου ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αιτημάτων χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης, εξετάζεται κατά προτεραιότητα αυτό που συνοδεύεται από την πρώτη χρονικά αρμοδίως κατατεθείσα αίτηση αναγνώρισης ιδιοκτησίας.
Μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, η άδεια εκμετάλλευσης χορηγείται, χωρίς να καταρτιστεί σύμβαση μίσθωσης, εφόσον κατατεθεί εκ μέρους του ενδιαφερόμενου εγγυητική επιστολή νομίμως λειτουργούντος στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησής της. Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης διάρκειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αντιστοιχεί στο ποσό των μέγιστων, προβλεπομένων από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, παγίων μισθωμάτων μίας τριετίας.
Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί αμετάκλητα εντός της πρώτης τριετίας, ο εκμεταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας απόφασης καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας. Το ύψος της νέας εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσό που περιλαμβάνει, πέραν των παγίων και το σύνολο των αναμενόμενων αναλογικών μισθωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, με βάση τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της προηγούμενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, προς αντικατάσταση της αρχικής, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της τριετίας. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής για το πέραν της κάθε τριετίας χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αν ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει τις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και η άδεια εκμετάλλευσης ανακαλείται. Αν τα συνολικά οφειλόμενα μισθώματα υπερβαίνουν το ποσό της εγγυητικής επιστολής, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση καταλογίζει σε βάρος του εκμεταλλευτή τα ποσά που δεν καλύπτονται από την εγγυητική επιστολή.
Μετά την επίλυση της αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος:
α) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή βάρος του Δημοσίου.
β) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως δημόσια, καλείται ο εκμεταλλευτής να συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία καλύπτει το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μίσθωσης μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το συνολικό ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων, το οποίο καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή εφάπαξ, εντός δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του και κατόπιν επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή η σχετική εγγυητική επιστολή. Εφόσον ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων, η αρμόδια υπηρεσία ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και, αν το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα είναι μεγαλύτερο από το ποσό της εγγυητικής επιστολής, βεβαιώνεται ατόκως το επιπλέον αυτό ποσό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν χωρεί επιστροφή ποσού για τη χρονική περίπτωση που προηγείται της επίλυσης της αμφισβήτησης.
Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων των εκτάσεων της παραγράφου 1 για τις οποίες εκδόθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Ν. 669/1979 (Α` 241) και στο άρθρο 9 του Ν. 1428/1984 (Α` 43) άδεια εκμετάλλευσης και οι εκτάσεις κρίθηκαν τελεσιδίκως ως μη δημόσιες.
*πρόκειται για τις Περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης
** πρόκειται για τις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο κατά τις οποίες το ελληνικό δημόσιο δεν προβάλει κυριαρχικά δικαιώματα σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ίδιου Νόμου.

The post Άρθρο 42 του Ν 4409/2016 appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Λατομικές Περιοχές https://www.fragou-lawfirm.eu/latomikes-perioxes/ Thu, 04 Aug 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10050 Νέα 5ετής προθεσμία για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών. Κατάργηση της απαγόρευσης των 1000 μέτρων για ορισμένα κτίσματα. Καταργείται το όριο των 1000 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών και η απόσταση καθορίζεται στα 500 μέτρα, για την ανέγερση κτιρίων...

The post Λατομικές Περιοχές appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Νέα 5ετής προθεσμία για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών. Κατάργηση της απαγόρευσης των 1000 μέτρων για ορισμένα κτίσματα. Καταργείται το όριο των 1000 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών και η απόσταση καθορίζεται στα 500 μέτρα, για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες , οι οποίες για να εγκατασταθούν σε απόσταση μικρότερη των 1000 και μεγαλύτερη των 500 μέτρων, απαιτείται προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού.

The post Λατομικές Περιοχές appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Εγγυητική Επιστολή https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae/ Thu, 04 Aug 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10056 Η εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος, που κατατίθεται πριν από τη σύναψη της μίσθωσης ή τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης, ορίζεται πλέον σε αορίστου χρόνου και το ποσό της προσδιορίζεται από την αναφερόμενη στις σχετικές θεωρημένες μελέτες δαπάνη...

The post Εγγυητική Επιστολή appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Η εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος, που κατατίθεται πριν από τη σύναψη της μίσθωσης ή τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης, ορίζεται πλέον σε αορίστου χρόνου και το ποσό της προσδιορίζεται από την αναφερόμενη στις σχετικές θεωρημένες μελέτες δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος.

The post Εγγυητική Επιστολή appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Παρατάσεις Μισθώσεων και Αδειών Εκμετάλλευσης https://www.fragou-lawfirm.eu/parataseis_misthoseon_ad_ekmetal/ Thu, 04 Aug 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10059   Εξετάζονται ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις για την παράταση συμβάσεων μίσθωσης ή αδειών εκμετάλλευσης όλων των κατηγοριών λατομείων, που κατατέθηκαν μετά τη λήξη της χορηγούμενης για κάθε περίπτωση νόμιμης προθεσμίας, αρκεί αυτές (άδειες ή μισθώσεις) να μην έχουν λήξει μετά τις...

The post Παρατάσεις Μισθώσεων και Αδειών Εκμετάλλευσης appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
 

Εξετάζονται ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις για την παράταση συμβάσεων μίσθωσης ή αδειών εκμετάλλευσης όλων των κατηγοριών λατομείων, που κατατέθηκαν μετά τη λήξη της χορηγούμενης για κάθε περίπτωση νόμιμης προθεσμίας, αρκεί αυτές (άδειες ή μισθώσεις) να μην έχουν λήξει μετά τις 28/1/2016. Προϋπόθεση για την εξέταση είναι να καταθέσει ο εκμεταλλευτής παράβολο δεκαπλάσιο της αξίας του προβλεπόμενου (για κάθε κατηγορία λατομικού ορυκτού).

The post Παρατάσεις Μισθώσεων και Αδειών Εκμετάλλευσης appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Αδειοδότηση Η/Μ Εγκαταστάσεων https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bc-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/ Thu, 04 Aug 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10060 Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λατομείου και οι οποίες καταλαμβάνουν χώρο και εντός και εκτός του λατομικού χώρου, αδειοδοτούνται συνολικά από την αρχή που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση του τμήματος αυτών που είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο...

The post Αδειοδότηση Η/Μ Εγκαταστάσεων appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λατομείου και οι οποίες καταλαμβάνουν χώρο και εντός και εκτός του λατομικού χώρου, αδειοδοτούνται συνολικά από την αρχή που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση του τμήματος αυτών που είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους.

The post Αδειοδότηση Η/Μ Εγκαταστάσεων appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Κατάργηση Υποχρεωτικής Αναδάσωσης https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%ac%cf%83%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/ Thu, 04 Aug 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10063 Οι εκμεταλλευτές λατομείων όλων των κατηγοριών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνη που χορηγήθηκε έγκριση επέμβασης και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης. Όσες αποφάσεις αναδάσωσης έχουν ήδη εκδοθεί ανακαλούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου...

The post Κατάργηση Υποχρεωτικής Αναδάσωσης appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Οι εκμεταλλευτές λατομείων όλων των κατηγοριών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνη που χορηγήθηκε έγκριση επέμβασης και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης. Όσες αποφάσεις αναδάσωσης έχουν ήδη εκδοθεί ανακαλούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον έχει καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης.

The post Κατάργηση Υποχρεωτικής Αναδάσωσης appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Νέα Προθεσμία Ανανέωσης ΑΕΠΟ https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b5%cf%80%ce%bf/ Thu, 04 Aug 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10064 Χορηγείται προθεσμία μέχρι 28/1/2017 για την υποβολή αιτήματος με κατάθεση πλήρους φακέλου για την ανανέωση των ΑΕΠΟ για τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Σχιστολιθικών πλακών για την παράταση έως 31/12/2017, των αδειών που έχουν υπερβεί την ανώτατη από το...

The post Νέα Προθεσμία Ανανέωσης ΑΕΠΟ appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Χορηγείται προθεσμία μέχρι 28/1/2017 για την υποβολή αιτήματος με κατάθεση πλήρους φακέλου για την ανανέωση των ΑΕΠΟ για τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Σχιστολιθικών πλακών για την παράταση έως 31/12/2017, των αδειών που έχουν υπερβεί την ανώτατη από το νόμο χρονική διάρκειά τους.

The post Νέα Προθεσμία Ανανέωσης ΑΕΠΟ appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Λατομικό Δίκαιο https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf/ Thu, 23 Jun 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10038 H εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα  αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Συνδέεται και εξαρτάται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες είναι δύσκολο να ισορροπήσουν μεταξύ τους. Για το...

The post Λατομικό Δίκαιο appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
H εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα  αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Συνδέεται και εξαρτάται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες είναι δύσκολο να ισορροπήσουν μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό διέπεται  από ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό  πλαίσιο με εμπλεκόμενες πολλές κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Όλα αυτά κάποιες φορές δρουν ανασταλτικά για τους εκμεταλλευτές , είτε αποτρέποντάς  τους να εκκινήσουν μία νέα δραστηριότητα εκμετάλλευσης είτε να εγκαταλείψουν την ήδη προσπάθειά τους.

Είναι σημαντικό να έχουν δίπλα τους επαγγελματίες που μπορούν να τους συμβουλέψουν και να τους βοηθήσουν ώστε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους σε έναν τόσο καίριο κλάδο της οικονομίας.

Η εταιρία μας, με την καταγεγραμμένη εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται του Λατομικού Δικαίου, είναι σε θέση να προσφέρει αυτή τη βοήθεια και να σταθεί στο πλάι της προσπάθειας που καταβάλλεται στον κλάδο αυτό.

Με έμπειρους και καταρτισμένους δικηγόρους αλλά και με την αρωγή συμβούλων – συνεργατών, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε κάθε θέμα που προκύπτει και να προτείνουμε την πλέον συμφέρουσα και στοχευόμενη στις προσδοκίες σας  λύση στο πρόβλημά σας.

The post Λατομικό Δίκαιο appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών https://www.fragou-lawfirm.eu/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b7%ce%be%ce%b9%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd/ Thu, 23 Jun 2016 08:39:57 +0000 http://www.fragou-lawfirm.eu/?p=10057 Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας κάθε επαγγελματίας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με μια πληθώρα προκλήσεων στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τη κερδοφορία της επιχείρησής του. Σύμφωνα με μελέτη της Atradius (Atradius, 2016) τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν...

The post Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας κάθε επαγγελματίας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με μια πληθώρα προκλήσεων στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τη κερδοφορία της επιχείρησής του. Σύμφωνα με μελέτη της Atradius (Atradius, 2016) τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζονται με μεγάλα ανοίγματα στην χορήγηση εμπορικών πιστώσεων, εκπρόθεσμα τιμολόγια, μη εισπράξιμους λογαριασμούς και καθυστερήσεις πληρωμών.

Σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των παραπάνω, αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι άμεσα εκτεθειμένες στον κίνδυνο μη πληρωμής από εγχώριες συναλλαγές.

Η εταιρία μας, με καταγεγραμμένη, πολυετή εμπειρία στα ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, είναι σε θέση να προσφέρει αυτή τη βοήθεια και να σταθεί στο πλάι της προσπάθειας που καταβάλει κάθε επαγγελματίας. Η αποτελεσματικότητά μας ενισχύεται σημαντικά από την οργανωμένη δομή του δικηγορικού μας γραφείου και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εντολείς μας είναι μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα, διεθνή funds και μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και αλλοδαπές

Η επίλεκτη νομική ομάδα μας εκπαιδεύεται διαρκώς και είναι απολύτως ενημερωμένη για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις αναγκαστικές εκτελέσεις. Επιδίωξή μας είναι η πλήρης διεκδίκηση της απαίτησής σας, κάνοντας χρήση όλων των αναγκαίων νομικών ενεργειών στο πλαίσιο του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ακολουθώντας την εξωδικαστική ή τη δικαστική οδό.

The post Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών appeared first on Δικηγορική Εταιρία Φράγκου.

]]>