Η Φράγκου Δικηγορική Εταιρία επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, υπάλληλο γραφείου με άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, δυναμική προσωπικότητα και καθόλα επαγγελματική συμπεριφορά. Προαιρετικά θα ληφθεί υπόψη  πρότερη εμπειρία και προϋπηρεσία στον τομέα διαχείρισης επίδικων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων χρηματοπιστωτικών…

logo-footer