Η ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , διαρκώς επιθυμεί να εντάσσει στο δυναμικό της Δικηγόρους, προκειμένου να απασχοληθούν στον τομέα ανάκτησης απαιτήσεων τραπεζικών και εταιρικών πελατών της καθώς και να αναλάβουν τη δυναμική διαχείριση και εποπτεία υφιστάμενων και νέων συνεργασιών της εταιρίας….

logo-footer